Oferta

Tłumaczenia język czeski

Jako tłumacz języka czeskiego z wieloletnim doświadczeniem oferuję Państwu różne formy tłumaczeń. Główną strefą mojej działalności są tłumaczenia pisemne, które wykonuje we wcześniej ustalonym z Klientem terminie. W przypadku tego typu tłumaczeń istnieje możliwość zlecenia ich również w sposób elektroniczny. Usługa tłumaczeń drogą internetową dostępna jest dla Klientów w całej Polsce.  W mojej ofercie znajdują się także:

  • Tłumaczenie przysięgłe (ustne i pisemne), zwane inaczej uwierzytelnionym, to tłumaczenie za które tłumacz odpowiada osobiście. Najczęściej dokonuje się tłumaczenia uwierzytelnionego wszelkich dokumentów, które należy okazać instytucjom (takich jak akty prawne, dyplomy, akty małżeństwa itp.).
  • Tłumaczenie konsekutywne, nazywane również następczym, to jedna z form tłumaczenia ustnego. Polega ono na tłumaczeniu wypowiedzi mówcy po jej zakończeniu. Sprawdza się przy wszelkiego rodzajach spotkaniach biznesowych, konferencjach i prezentacjach.
  • Tłumaczenie symultaniczne i szeptane to tłumaczenie ustne po raz pierwszy usłyszanej wypowiedzi. Podobnie jak tłumaczenie konsekutywne sprawdza się na spotkaniach biznesowych, konferencjach prasowych czy wykładach naukowych.

Wszystkie tłumaczenia wykonuję po wcześniejszym omówieniu zlecenia z Klientem i ustalenia z nim terminu wykonania powierzonego mi zadania.
W wyjątkowych przypadkach oferuję również dojazd do siedziby Klienta. 

Uwierzytelnianie tekstów

Dzięki uprawnieniom tłumacza przysięgłego oferuję Państwu także uwierzytelnianie tłumaczenia. Seria czynności wykonywanych przez tłumacza przy z pracy z tekstem w efekcie daje Państwu uwierzytelniony tekst, spełniający wszelkie wymogi Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Gotowe tłumaczenie zostanie potwierdzone pieczęcią tłumacza oraz wpisane do jego rejestru. Uwierzytelnić można gotowe już tłumaczenia.

Wszystkie powierzone mi zlecenia wypełniam z ogromną dokładnością i profesjonalizmem. Zadowolenie i zaufanie moich Klientów stanowią dla mnie podstawę mojej wieloletniej działalności.